Day: February 24, 2022

เครื่องทำบัตร

สิ่งที่จะต้องมี “ในนามบัตร” สำหรับนามบัตร 4.0สิ่งที่จะต้องมี “ในนามบัตร” สำหรับนามบัตร 4.0

ปัจจุบันนั้นการทำธุรกิจ และ ธุรกรรมต่าง ๆ นั้นมีความก้าวหน้า และ กว้างไกล ขึ้นอย่างมากทำให้มีหลากหลายสิ่งอย่างมากที่มีความจำเป็น และ หนึ่งในสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจต่าง ๆ เลยนั้นคือ “นามบัตร” ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่สำคัญอย่างมาก  และ เป็นเรื่องเล็กน้อยที่หลากหลายคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนั้นมองข้าม ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ “สิ่งที่จะต้องมีในนามบัตร” ในยุค 4.0 กันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญกันบ้าง  LOGO บริษัท  อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “สิ่งที่เป็นหน้าเป็นตา” ของบริษัท นั้นก็คือ LOGO ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนที่ได้รับนามบัตรไปนั้นจะต้องสังเกตุที่ LOGO