Day: February 18, 2022

โรคหลอดเลือดสมอง

คำถามในเรี่องของ “โรคหลอดเลือดสมอง” ที่หลายคนสงสัยคำถามในเรี่องของ “โรคหลอดเลือดสมอง” ที่หลายคนสงสัย

โรคหลอดเลือดสมอง นั้นเป็นอีกหนึ่งในโรคยอดฮิตที่คนไทยเองก็พบ และ ประสบด้วยเช่นกัน และ โรคหลอดเลือดสมอง นั้นก็เป็นโรคที่อันตรายอย่างมากด้วยเช่นกัน เพียงแต่ว่าหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ และ ยังไม่ได้ทำความเข้าใจเท่าที่ควร ดังนั้นเชื่อว่าหลายคนนั้นยังมีคำถามมากมายของเรื่องของ “โรคหลอดเลือดสมอง”  ดังนั้นเรามาลองดูกันดีกว่าว่าโรคหลอดเลือดสมอง นั้นมีคำถามอะไรบ้าง   โรคหลอดเลือดสมอง เป็นได้แค่เฉพาะผู้สูงอายุหรือไม่   หลายคนนั้นยังอาจจะยังไม่รู้ว่าว่า โรคหลอดเลือดสมอง นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้สูงอายุเท่านั้น  โดยมีการรับรองจาก กระทรวงสาธารณสุขได้ระบุว่า โรคหลอดเลือดสมอง นั้นเป็นอันอับ 2 ของอัตราการเสียชีวิต ของคนไทย ถึงแม้ว่าจะพบในคนที่มีอายุมากเนื่องจากว่าหลอดเลือดเสื่อมตามวัย  แต่ก็มีโอกาสที่คนทุกเพศทุกวัย จะสามารถเป็นได้ด้วยเช่นกัน ทั้งเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดแต่กำเนิด