อบรม KYT คืออะไร และประโยชน์ของ KYT มีอะไรบ้าง

อบรม KYT คืออะไร และประโยชน์ของ KYT มีอะไรบ้าง post thumbnail image

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าเป็นความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ความผิดพลาจากการทำงาน สภาพแวดล้อม ตลอดจนความประมาท อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานนั้นลดลงเรื่อยๆ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น สิ่งสำคัญที่ทำให้อุบัติเหตุลดน้อยลงมาจากการร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน การที่พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น การอบรม KYT ก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน

อบรม KYT คือ การอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทั่วไป พนักงานในระดับปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคคลทั่วไปที่สนใจก็สามารถเข้ารับการอบรม KYT ได้

K มาจากคำว่า Kiken หมายถึง อันตราย

Y มาจากคำว่า Yoshi หมายถึง การวิเคราะห์ การคาดการณ์หรือการทำนายล่วงหน้า

T มาจากคำว่า Training หมายถึง การฝึกอบรม

การอบรม KYT มีประโยชน์อย่างมาก ผู้เข้ารับการอบรม KYT จะได้มีความรู้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ กิจกรรรม KYT นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มทักษะความรู้และความสามารถให้กับผู้เข้ารับการอบรมด้วยทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคาดการณ์ วิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ จนนำมาสู่การหามาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขอยากถูกวิธี การอบรม KYT เป็นการสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการทำงานและการอบรม KYT ยังช่วยลดข้อผิพลาดจากการทำงานให้น้อยลงได้

ประโยชน์ของ KYT

  • ช่วยปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการทำงาน ปลูกจิตสำนึกที่ดีสำหรับการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นด้วยการค้นกาอันตรายต่างๆ
  • ฝึกให้พนักงานรู้จักอันตรายที่อาจเกิดขึ้น สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
  • เป็นการเตือนสติให้พนักงานเกิดความระมัดระวังในการทำงานมากขึ้น
  • ช่วยให้สามารถค้นหาอันตรายที่แอบแฝงอยู่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมหรืออาจเกิดขึ้นจากตัวของผู้ปฏิบัติงานเอง
  • พนักงานได้มีส่วนร่วมในการค้นหาอันตราย การวิเคราะห์ คาดการณ์ ไปจนถึงการหาแนวทางการป้องกัน ควบคุม และแก้ไข
  • กิจกรรม KYT ทำให้เกิดความสามัคคี มีการทำงานกันเป็นทีมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยขึ้นร่วมกันเพราะพนักงานทุกคนล้วนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรจนนำไปสู่ความปลอดภัยหรืออุบัติแหตุเป็นศูนย์

ทั้งหมดที่เราได้กล่าวมานี้ คุณจะเห็นได้ว่าการอบรม KYT มีความสำคัญอย่างมาก เมื่อพนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถค้นหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ก็จะสามารถหาวิธีการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดแล้วอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ก็จะไม่เกิดขึ้น KYT กิจกรรมที่มีประโยชน์ หลายๆ องค์กรไม่ควรมองข้าม ความปลอดภัยในการทำงานสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ หากทุกคนร่วมแรงร่วมใจ มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยมากขึ้น

Related Post

บุหรี่ไฟฟ้า uwell caliburn

เทรนด์การเลือกบุหรี่ไฟฟ้า ปัจจุบันนั้นเลือกอย่างไรเทรนด์การเลือกบุหรี่ไฟฟ้า ปัจจุบันนั้นเลือกอย่างไร

ปัจจุบันนั้นการเลือกของแต่ละอย่างนั้นก็มีความแตกต่างกันในการใช้งาน ซึ่งนั้นก็รวมถึง “การเลือกบุหรี่ไฟฟ้า” ด้วยเช่นกัน เพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นปัจจุบันนั้นมีการเลือกบุหรี่ไฟฟ้านั้นเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก และในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่า ว่าในการเลือกบุหรี่ไฟฟ้าปัจจุบันนั้นจะเลือกอย่างไรอย่างไรบ้าง   มีจอ LCD หรือไม่   ปัจจุบันนั้นจอ LCD นั้นกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก และ ปัจจุบันนั้นการเลือกบุหรี่ไฟฟ้านั้นเริ่มสนใจที่เริ่มต้นการที่เลือกว่ามีหน้าจอ LCD หรือไม่เพราะว่าจะเลือกใช้ประโยชน์จากหน้าจอ LCD ได้ และทำให้ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการเกิดปัญหานั้นแก้ไขได้ง่ายกว่า เพราะว่าถ้าหากว่าเกิดปัญหานั้นสามารถเลือกใช้ LCD ในการแก้ไขปัญหาได้  และทำให้เรานั้นรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าของเรานั้นเกิดปัญหาอะไรบ้าง   ใช้งานง่ายหรือไม่   ปัจจุบันนั้นอีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของึความสะดวกสบาย  เพราะว่าหปัจจุบันนั้นในการเลือกบุหรี่ไฟฟ้านั้นเปลี่ยนไปมาก โดยจากเดิมที่ชอบให้  Pod 

เครื่องทำบัตร

สิ่งที่จะต้องมี “ในนามบัตร” สำหรับนามบัตร 4.0สิ่งที่จะต้องมี “ในนามบัตร” สำหรับนามบัตร 4.0

ปัจจุบันนั้นการทำธุรกิจ และ ธุรกรรมต่าง ๆ นั้นมีความก้าวหน้า และ กว้างไกล ขึ้นอย่างมากทำให้มีหลากหลายสิ่งอย่างมากที่มีความจำเป็น และ หนึ่งในสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจต่าง ๆ เลยนั้นคือ “นามบัตร” ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่สำคัญอย่างมาก  และ เป็นเรื่องเล็กน้อยที่หลากหลายคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนั้นมองข้าม ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ “สิ่งที่จะต้องมีในนามบัตร” ในยุค 4.0 กันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญกันบ้าง  LOGO บริษัท  อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “สิ่งที่เป็นหน้าเป็นตา” ของบริษัท นั้นก็คือ LOGO ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนที่ได้รับนามบัตรไปนั้นจะต้องสังเกตุที่ LOGO

LeTAO Delivery

LeTAO Delivery ขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่น สัมผัสความอร่อยง่าย ๆ ได้ที่หน้าบ้านLeTAO Delivery ขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่น สัมผัสความอร่อยง่าย ๆ ได้ที่หน้าบ้าน

                หากมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้ง หนึ่งในจุดหมายที่ได้รับความนิยมของคนไทยส่วนใหญ่ คือการได้ไปเยือนประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่น่าสนใจ มีเสน่ห์ทั้งในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนศิลปะในการใช้ชีวิตประจำวันที่มีความสวยงาม ประณีต และซับซ้อนในบางเรื่อง ทำให้กลายเป็นสุดยอดของวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายไม่อยากพลาด โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกิน ซึ่ง LeTAO Delivery ก็ได้นำเมนูขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ๆ มารวมเอาไว้ที่ใจกลางกรุงเทพฯ ให้แล้วหลากหลายเมนู สำหรับใครที่คิดถึงขนมหวานญี่ปุ่น แต่ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยว แนะนำให้สั่งมาทานได้ การันตีว่าได้รสชาติสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ๆ ช่วยทำให้คลายความคิดถึงเมืองอันน่าหลงใหลแห่งนี้ลงได้มากทีเดียว ชีสเค้กหลากรสชาติความอร่อยจาก LeTAO แบบเดียวกับที่ฮอกไกโด                 ทุกเมนูของ LeTAO