คุณสมบัติสำคัญที่ Shipping ที่ดีควรมี

คุณสมบัติสำคัญที่ Shipping ที่ดีควรมี post thumbnail image

ปัจจุบันนี้การสั่งสินค้าจากต่างประเทศหรือการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายในไทยเรานั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและหนึ่งในประเทศที่ได้มีการนำสินค้าเข้ามามากที่สุดคงจะเป็นประเทศไหนไปไม่ได้นอกจากประเทศจีน ประเทศไทยเรานั้นนำเข้าสินค้าจากจีนถือว่าเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยก็ว่าได้ โดยในการนำเข้าสินค้าหรือการสั่งสินค้าจากจีนนั้นจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพึ่งพาระบบการขนส่งหรือที่เรียกว่า Shipping จีน ซึ่ง Shipping จีนนั้นจะเป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่จัดการสินค้าและดำเนินการส่งมาถึงเราที่อยู่ในไทย ดังนั้น Shipping จีนจึงเป็นตัวกลางที่มีความสำคัญมากในการสั่งของจากจีนเข้ามา โดยในวันนี้เราจะมาบอกถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ Shipping ที่ดีควรมี การที่เราจะเลือกใช้บริการ Shipping จีนสักเจ้าหนึ่งเราต้องพิจารณาและคำนึงถึงคุณสมบัติเหล่านี้ด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่ Shipping ควรมี

มาดูกันว่า shipping ที่ดีนั้นควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้าง และหากเราต้องการเลือก Shipping สักหนึ่งเจ้านั้นเราควรที่จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติเหล่านี้ด้วย

  • คุณสมบัติอย่างแรกคือต้องมีมาตรฐานในการวัดขนาและการชั่งน้ำหนักสินค้ารวมไปถึงการคำนวณเรทราคาของสินค้าแต่ละประเภท เนื่องจากในการขนส่งสินค้านั้นบริษัท Shipping จะต้องคิดอัตราค่าบริการลูกค้าตามขนาดและน้ำหนักของสินค้าเป็นหลัง ดังนั้น Shipping ที่ดีควรจะต้องมีมาตรฐานในด้านการวัดเหล่านี้ เพราะหากมาตรฐานไม่ดีวัดขนาดสินค้าไม่ตรงตามจริงก็จะเกิดปัญหาในภายหลังได้
  • คุณสมบัติอย่าต่อมาคือต้องมีการกำหนดวันรับส่งสินค้าให้ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ซึ่งหากลูกค้าทราบวันเวลาที่ชัดเจนเขาก็จะสามารถวางแผนการขายสินค้าได้ต่อไป ดังนั้นการกำหนดวันที่ชัดเจนจึงเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ดีของ Shipping
  • คุณสมบัติต่อมาของ Shipping คือต้องมีการติดตามสถานะของสินค้าตลอดเวลาและลูกค้าสามารถเช็คหรือติดตามสินค้าของตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • คุณสมบัติที่ดีอย่างต่อมาคือควรมีการบริการหลังการขายที่ดี เนื่องจากการขนส่งนั้นเป็นงานบริการอย่างหนึ่งที่จะมีลูกค้าติดต่อสอบถามข้อมูลอยู่เสมอ บริษัท Shipping ที่ดีควรสามารถตอบคำถามและให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าได้ ซึ่งหากมีการบริการที่ดีก็จะส่งผลดีต่อบริษัทในอนาคต ลูกค้าก็จะมาใช้บริการซ้ำและบอกต่อๆกันไป เป็นต้น

จากคุณสมบัติดังกล่าวที่ได้อธิบายไปนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้พิจารณาคัดเลือกบริษัท Shipping ขนส่งสินค้าซึ่งนอกจากนี้เราอาจจะพิจารณาในด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งหากเราเลือกบริษัทขนส่งที่มีมาตรฐานดีก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเราว่าสินค้าของเรานั้นจะถูกจัดส่งอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย